Opzetten van een storyboard. Uitwerken van de personages. Actief schrijven van het complete verhaal